Wat is DISC?

Het DISC model brengt voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISCvergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Daarnaast bevordert DISCde onderlinge teamcohesie wat resulteert in betere prestaties.

disc

Het DISCmodel bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D,I,S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Het DISC model geeft inzicht in communicatievoorkeuren en is veelzijdig toepasbaar. Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen.

Dominantextravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
Interactiefextravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
Consciëntieusintrovert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Gedrag van mensen is voorspelbaar en te vatten in gewoonte patronen. Een hoofdstijl (primair) en een steunstijl (secundair) vormen de basis van de communicatie voorkeuren.  

  • Extraverte mensen (D & I) zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en hebben impulsen van buitenaf nodig.
  • Introverte mensen (C & S) daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
  • Controlerende mensen (D & C) richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
  • Relaterende mensen (S & I) richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.  

De uitslag van de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft onder meer antwoord op de volgende veelgestelde vragen:  

  • Hoe geven de verschillende stijlen leiding?
  • Waarom heeft de ene persoon altijd veel te vertellen terwijl de ander zoekt naar de juiste woorden?
  • Hoe reageren de verschillende stijlen op veranderingen?
  • Hoe gaan de verschillende stijlen om met processen en procedures?


Achtergrond:  Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Het DISC model is de basis van deQ4

Persoonlijke Stijl Analyse. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).  

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een steunstijl (secundair temperament).  In de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse beschrijven we het voorspelbare gedrag van mensen in 16 verschillende gedragsstijlen. Deze gedragsstijlen werken als filters die invloed hebben op hoe wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.   Een stijl is niet ‘goed’ of ‘fout’. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen. Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust ter reageren conform ons primaire stijl. Door het inzetten van de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse beschik je over een universele taal waardoor gedrag en communicatie in samenwerking bespreekbaar wordt. Q4 Profiles gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu. Geeft hiermee een handvat om de verschillen tussen mensen beter te benutten en begrijpen. Deze benadering zorgt voor plaatsing van medewerkers op posities die bij hen passen.

Bron: Q4 profiles