Disclaimer

Vision4life (Kamer van Koophandel 02100618), hierna te noemen Vision4life, verleent u hierbij toegang tot Vision4life.nu (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Vision4life behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vision4life.

Beperkte aansprakelijkheid  
De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Test.

Auteursrechten  
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vision4life. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vision4life behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig  
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.