Vision4Life

Met zelfkennis, vertrouwen en respect begrijpen we de ander beter. De onderlinge communicatie wordt effectiever en de waardering groeit. Vision4Life coacht personen en bedrijven en creëert motivatie en betere resultaten. Plezier is dé pijler voor optimaal rendement en een positief werkklimaat. Vision4Life biedt maatwerk in een uitdagend coachtraject. Levenservaring, expertise en het DISC-model (persoonlijkheidstypering met 4 fundamentele temperamenten) zijn de basis.

Het DISC-profiel van Inge Karg, coach in Groningen, toont een authentieke communicatiestijl en een hartelijke en innemende persoonlijkheid die mensen makkelijk, tolerant en positief benadert.

Gecertificeerd Q4 profiles, specialist in gedragsanalyse.

Worstel niet langer met de omstandigheden en/of vraagstukken maar laat het werkplezier weer prominent toe.